Michal Pasz

 


skola

   Tradiční vánoční koncert se koná dne 8. prosince

            2016 od 17.00 hod v Evangelickém kostele

                                 v Havířově-Bludovicích

Více informací pro rodiče najdete zde