15.listopad bude zapsán v historii včelařského kroužku zlatým písmem, neboť jeho členové toho dne obdrželi z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky již podruhé putovní pohár pro nejlepší mládežnický včelařský kroužek v ČR za činnost ve školním roce 2016-2017.

Setkání s ministrem zemědělství bylo velmi přátelské, děti mohly usednout i do jeho křesla, poobědvat v kantýně ministerstva.

Na zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili na Staroměstském a Václavském náměstí.

Ve čtvrtek jsme se s pohárem pochlubili ve škole.

Děkujeme vedoucímu kroužku panu Jiřímu Vavříkovi za obětavé vedení kroužku, přejeme nadšení a dobré nápady.

Děkujeme rovněž našemu mecenáši, panu Janu Kotulovi, za vstřícnost, kterou nám věnuje, a také všem rodičům, přátelům, kteří jsou nám nakloněni.

Kateřina Onderková


Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na INFORMATIVNÍ ODPOLEDNE, které se uskuteční v:

ÚTERÝ 21.11. 2017 od 15:30 hod

V čase 15.30 – 18.00 hodin se můžete u jednotlivých vyučujících informovat o prospěchu a chování Vašeho syna/dcery. Zákonní zástupci žáků 2.A a 2.C mají navíc ve třídě HROMADNOU TŘÍDNÍ SCHŮZKU v 15.30 hodin, 3.C v 16.00 hodin a 9.A v 17.00 hodin. V 9.A Vám výchovná poradkyně sdělí důležité informace k přijímacím zkouškám na SŠ, vyplňování přihlášek apod. Přítomni budou také zástupci některých středních škol.

Proběhnou také VOLBY ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA DO ŠKOLSKÉ RADY v době od 15.00 – 18.00 hodin v jazykové učebně, s sebou občanský průkaz.

Těšíme se na Vás.


SEZNAM KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Kandidát na zástupce rodičů:

 

   Martina Kotulová, 37 let, 2 děti, profese: jednatel firmy, trvalý pobyt v Havířově

ZPŮSOB VOLBY:

Tajným hlasováním (vhozením lístku do volební schránky) v den

třídních schůzek dne 21. 11. 2017 od 15 do 18 h.

Volební lístek volič obdrží ve volební místnosti (jazyková učebna).

Voličem je zákonný zástupce žáka, za jednoho žáka lze využít jeden hlas.

Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost,

proto je nutné s sebou vzít občanský průkaz.


Kde se vzal takový prapodivný název? Naše škola již několik let pořádá projektové dny. Po dnech Anglie, Itálie, Polska, Ruska, Japonska jsme se vypravili do Španělska.

Deváťačky, ještě před dnem D, nazdobily chodbu býčími hlavami a vlaječkami Španělska. Protože výzdoba nebyla v úrovni očí, ale podstatně výše, předpokládali jsme, že si nikdo výzdoby pořádně nevšimne. Opak byl pravdou. Sedmáci okamžitě výzdobu ocenili: „Máme školu plnou býků!”

Španělský den začal shromážděním celé školy v tělocvičně, kde nás a příchozí španělskou delegaci plynnou španělštinou přivítala zástupkyně ředitelky Monika Gelnarová. V podání deváťaček jsme zhlédli ukázku flamenga. A poté šlo vše ráz na ráz.

Nejdříve cyklistika (carrera de ciclismo), odtud už odcházeli někteří žáci příjemně unaveni. Byl to ale jen slabý odvar toho, co mělo přijít – taneční škola (escuda de baile). Ti, kteří byli dříve lehce unaveni, byli po taneční škole vyřízeni. Následovala další disciplína – překážkový běh (barranquismo). Všichni byli vyřízení, ale nemohli to na sobě dát znát, protože právě v tu chvíli přijela televize Polar. A jak by to vypadalo na kameře, kdyby se všichni jenom potáceli?

celý článek…


Listopad 2017

1.11.

 • Městská policie – beseda na téma Právo jako pravidlo chování, 9.A, 4.vyučovací hodina
 • Městská policie – beseda na téma Právo jako pravidlo chování, 8.A, 5.vyučovací hodina
 • turnaj ve florbale – výběr dívek 6.- 9. ročníku
 • knihovna 4.A, beseda na téma Čtenáři na stopě,  10,00 hodin
 • focení 1.A do novin 9,00 hodin

3.11.

 • náhradní plavání 2.A, 3.A
 • knihovna 8.A, beseda na téma Tajemství velkých vypravěčů, 11,00 hodin

9.11.

 • Exkurze SŠ a SOU Dakol, 9.A, 8,15 – 12,30 hodin

celý článek…


Výstavba gotické věže započala již na podzim roku 2011.

Z tehdejší 7. třídy se rekrutovali kameníci, kteří opracovávali kámen na stavbu věže. Stavba pokračovala i v letech 2012 a 2013, pak však byla přerušena a opuštěna.

Kameníci stavbu opustili v létě 2014. Stavba začala chátrat, domkaři si část kamenů odnesli na stavbu vlastního obydlí, z další části materiálu se staly chlévy a posloužily do základů dalších staveb.

Na místě původní stavby byly na podzim 2015 položeny základy nové věže. Ta zvětšila svůj půdorys a byla vylepšena technologie stavby. Aktuálně je používáno hydraulické bednění, které umožňuje udržet kruhový tvar a kolmost stěn věže k podloží.


celý článek…


Informace pro rodiče
Naše školní družina je součástí školy, která se nachází na okraji města v pěkném přírodním prostředí. O spokojenost Vašich dětí se starají kvalifikované vychovatelky.

Provoz školní družiny:
Ranní provoz: 6.00 – 7.50 hod
Odpolední provoz: 11.25 – 16.30 hod
Žádáme rodiče, aby v době od 13.45 do 14.45 hod nevyzvedávali žáky ze školní družiny / vycházky, různé zájmové činnosti…./.

celý článek…


Školní družina není v provozu během podzimních prázdnin:

(Omezení provozu se týká ZŠ Frýdecké Školní i ZŠ Občanské v Dolních Datyních)

26. 10. a 27. 10. 2017.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

Ředitelka školy tímto oznamuje, že z důvodu ukončení členství dosavadních členů školské rady vyhlašuje volby do školské rady na další tříleté období.

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Rady města Havířova jako orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jejími členy jsou 1 osoba za zřizovatele, 1 zástupce rodičů a 1 pedagog.

Den konání voleb:      21. 11. 2017  

Místo a čas volby:      Jazyková učebna na ZŠ Frýdecké, 15.00 – 18.00h

Způsob volby:             Tajným hlasováním (zakřížkováním kandidáta a vhozením lístku do volební schránky)

Volební lístek volič obdrží ve volební místnosti.
Voličem je zákonný zástupce žáka či pedagog.

Voliči bude umožněno hlasovat po prokázání své totožnost.

Návrhy na kandidáty na členy školské rady předkládejte do středy 1. 11. 2017 k rukám zástupkyně stat. org. školy.

 

S přátelským pozdravem
Monika Gelnarová, zást. statut. org.


Plán říjen 2017

2. 10. 2017

 • 3.10. Městská policie preventivní program „Bezpečně do cíle“, dopravní hřiště MŠ Místní, 1.A , 9,00 hodin
 • 6.10. Náhradní plavání 2.A, 3.A
 • 16.10. Beseda v knihovně na téma: Dětský svět Astrid Lindgrenové, 9,00 hodin, 2.C
 • 17.10. Beseda v knihovně na téma: Cesta do světových válek, 10,00 hodin,6.A 20.10. -náhradní plavání 2.C, 3.C
  • beseda v knihovně na téma: Dětský svět Astrid Lindgrenové, 10,00 hodin, 2.A
  • beseda v knihovně na téma: Cesta do světových válek, 9,00 hodin,6.B
 • 23.10. Projektový den – ŠPANĚLSKÝ DEN
 • 24.10. Městská policie: Dopravní výchova (Chodec), 2.C, 2.vyučovací hodina – Městská policie: Dopravní výchova (Cyklista), 3.C, 3. vyučovací hodina
 • 25.10. Městská policie: Dopravní výchova (Chodec), 2.A, 2.vyučovací hodina – Městská policie: Dopravní výchova (Cyklista), 3.A, 3. vyučovací hodina
 • 26.10. a 27.10. – Podzimní prázdniny
 • 30.10. Městská policie: (Ne)bezpečný internet, 5.A, 2.vyučovací hodina – Městská policie: Prevencí proti kriminalitě, 7.A, 3.vyučovací hodina
 • 31.10. Městská policie : Pes není hračka, 6.A,6.B, 2.vyučovací hodina