Plán na měsíc leden

27. 12. 2017

1.1.

  • Státní svátek

2.1.

  • Vánoční prázdniny

4.1.

  • Lezecká stěna, 4.A, 9.00 – 10.00 hodin

5.1.

  • Knihovna, lekce na téma Malé knihy do malých rukou, 1.A, 9,00 hodin

celý článek…


11. prosince 2017 za obrovského zájmu rodičovské veřejnosti proběhl v adventním čase dlouho očekávaný a vysoce hodnocený vánoční koncert žáků ZŠ a MŠ Frýdecká.

Všechna vystoupení byla oceněna nadšeným potleskem, k úspěchu nemalou měrou přispělo i inspirativní prostředí evangelického kostela v Havířově – Bludovicích.

Děkujeme panu faráři Vladislavu Volnému za podporu a milé přijetí, rovněž také všem členům pedagogického sboru za náročnou přípravu koncertu a všem žákům za předvedená vystoupení.

Tak jako každý rok naši přátelé z Polska zhlédli náš adventní koncert plný českých koled v bludovickém kostele, tak i my jsme zavítali do polské družební školy v Jastrzębie-Zdrój.

Polské děti pro nás měly připravený pořad živé jesličky – Jaseɫka. Jaseɫka sklidila velký aplaus. Vystoupení bylo jako od profesionálů. Není se co divit. Polské děti pravidelně reprezentují svoji školu a vystupují s tímto komponovaným pořadem v městském kole a vyšších kolech kulturních soutěží základních škol.

Součástí příjemného duchovního zážitku byla i ochutnávka typicky polského postního jídla.

A tak nezbývá než přání pohodových svátků na obou stranách hranic a obou školách.

text a foto  Kateřina Onderková a Petr Vojtek


Školní družina není v provozu během vánočních prázdnin

/ 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 /

Děkujeme za pochopení.


Již potřetí se žáci naší školy zapojili do matematické soutěže BRLOH (BRněnská LOgická Hra). Letošního ročníku se zúčastnila družstva žáků tříd 7.A a 8.A.

Soutěž začala v pondělí 6. listopadu a měla tři kola. Každý týden žáci museli správně vyřešit co nejvíce ze zadaných deseti úloh. Protože dva naše týmy splnily podmínky postupu do Malého finále, mohli jsme se v úterý 28. listopadu v podvečer sejít ve škole a od 16 do 18 hodin řešit náročné úkoly nejen z matematiky a logiky, ale i ze zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, českého jazyka a dalších předmětů.

Do Velkého finále žádné naše družstvo nepostoupilo, ale v konkurenci 689 přihlášených týmů z  České republiky a ze Slovenska jsme určitě škole neudělali ostudu.

Týmy se umístily takto:

MMKB (Matyáš Volný, Terezie Tichá, Ondřej Čeleda, Adam Chyba)

celkově 106. místo – v Moravskoslezském kraji 8. místo

Viktoři z Havru (Filip Burgert, Petr Sladký, Filip Venglář, Matěj Liška)

celkově 196. místo – v Moravskoslezském kraji 13. místo

celý článek…


Ve čtvrtek se uskutečnilo městské kolo v basketbalu mladších žáků a žákyň na ZŠ Žákovské v městské sportovní hale.

Turnaje se učastnily děvčata i chlapci. Naše žákyně ze 7. a 6. třídy vložily do turnaje maximum svých sil, ale v nabité konkurenci týmů, kde mnohé děvčata hrají basketbal závodně, stupně vítězů neobsadily.

Chlapci v rovněž vyrovnané konkurenci, úvodní zápas prohráli, avšak následovaly čtyři vítězství! Svou bojovností a týmovým duchem si zajistli konečné první místo a postup do okresního kola, které bude následovat s největší přavděpodobností v únoru. Ocenění nejlepšího střelce získal Michal Holinka.

Chlapcům moc gratulujeme!

Jakub Pawlas


Fotosoutěž

1. 12. 2017

Vážení rodiče,

v rámci realizace projektu „Slezské pohraničí – společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná probíhá ve dnech 1.10.2017-19.1.2018 fotosoutěž „Historie města v objektivu – město očima obyvatel“. Bližší informace o soutěži jsou k dispozici:

NA TOMTO ODKAZE

V případě zájmu se můžete zapojit.


ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS na Frýdecké ulici v Havířově-Bludovicích Vás zvou na tradiční

V Á N O Č N Í   K O N C E R T,

který se uskuteční v pondělí 11. 12. 2017 v 17 hodin
v Evangelickém kostele naproti školy.

 Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční koncert žáků ZŠ Frýdecké. Uslyšíte vystoupení jednotlivých tříd, zazní koledy a písně v různých jazycích i žánrech.

Vstupné je 30,- Kč. Vstupenky je možné zakoupit také přímo v kostele před vystoupením. U třídních učitelů si lze objednat profesionální záznam koncertu na DVD za 100,- Kč. Prosíme, učiňte objednávky již před koncertem. Jste srdečně zváni!


1.12.

  • náhradní plavání 2.A, 3.A

4.12.

  • mikulášská nadílka

5.12.

  • náhradní plavání 2.C, 3.C, v 7,40 hodin odjezd od školy
  • čertovské odpoledne (s Hopsalínem a mikulášskou nadílkou, od 13,00 hodin, v tělocvičně, ŠD)

7.12.

  • beseda ZIP na téma Drogy a život v závislosti, 8.A,  5. a 6. vyučovací hodina

celý článek…


Vážení rodiče, učitelé a přátelé školy,

21.listopadu se na naší škole uskutečnili volby do školské rady. Na základě tajného hlasování byli zvoleni:

Zákonnými zástupci nezletilých žáků byla zvolena členkou školské rady:

Martina Kotulová

Pedagogickými pracovníky školy byla zvolena členkou školské rady:

Hana Myslivcová

Zákonnými zástupci nezletilých žáků nebyl zvolen žádný náhradník členky školské rady.

Pedagogickými pracovníky školy byla jako náhradník členky školské rady zvolena:

Blažena Paseková

Pdf. s oznámením o výsledku voleb

Mgr.Monika Gelnarová

zástupce statutárního orgánu


15.listopad bude zapsán v historii včelařského kroužku zlatým písmem, neboť jeho členové toho dne obdrželi z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky již podruhé putovní pohár pro nejlepší mládežnický včelařský kroužek v ČR za činnost ve školním roce 2016-2017.

Setkání s ministrem zemědělství bylo velmi přátelské, děti mohly usednout i do jeho křesla, poobědvat v kantýně ministerstva.

Na zpáteční cestě k vlaku jsme se zastavili na Staroměstském a Václavském náměstí.

Ve čtvrtek jsme se s pohárem pochlubili ve škole.

Děkujeme vedoucímu kroužku panu Jiřímu Vavříkovi za obětavé vedení kroužku, přejeme nadšení a dobré nápady.

Děkujeme rovněž našemu mecenáši, panu Janu Kotulovi, za vstřícnost, kterou nám věnuje, a také všem rodičům, přátelům, kteří jsou nám nakloněni.

Kateřina Onderková