Informace pro rodiče
Naše školní družina je součástí školy, která se nachází na okraji města v pěkném přírodním prostředí. O spokojenost Vašich dětí se starají kvalifikované vychovatelky.

Provoz školní družiny:
Ranní provoz: 6.00 – 7.50 hod
Odpolední provoz: 11.25 – 16.30 hod
Žádáme rodiče, aby v době od 13.45 do 14.45 hod nevyzvedávali žáky ze školní družiny / vycházky, různé zájmové činnosti…./.

celý článek…


Zápis do školní družiny
Zápis do školní družiny se koná 4. září 2017. Přihlášku je nutné každoročně obnovit.

Provoz školní družiny
V pondělí 4. 9. 2017 bude zkrácený provoz do 14 hod.
Od 5. 9. 2017 bude ranní provoz od 6.00 do 7.50 hod a po skončení vyučování do 16.30 hod.


Školní družina není v provozu 13.4. 2017 – velikonoční prázdniny.


Školní družina není v provozu během jarních prázdnin /13. 3. – 17. 3. 2017/.


Školní družina není v provozu během podzimních prázdnin / 26. a 27. 10 2016 /.


Dne 1. září 2016 bude zkrácený provoz školní družiny do 14.00 hod.

Od 2. září 2016 bude provoz školní družiny od 6.00 do 7.50 hod. a po skončení vyučování do 16.30 hod.


Vážení rodiče

školní družina není v provozu během hlavních prázdnin, tj. od 1.7. do 31.8.2016. Zápis do školní družiny se koná 1. září od 7 hodin. Přihlášku je nutné každoročně obnovit !!

Přejeme vám pohodové prázdniny

školní družina


Školní družina není v provozu v době velikonočních prázdnin /24.3.2016/.


Během jarních prázdnin není školní družina  na ZŠ Frýdecké a ZŠ Občanské v provozu. /29. 2. – 4. 3. 2016/


Školní družina není v provozu během pololetních prázdnin tj. 29.1.2016.