Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

Adresa:ul. Frýdecká 37, 736 01  Havířov-Bludovice

IČO: 488 052 89

 

Kontakty:

 škola (sekretariát) – 596 411 325

družina – 596 414 242      

 jídelna (ZŠ Moravská-kancelář) – 596 884 555

                (vedoucí ŠJ 596 828 705)

speciální pedagog (tel. do školy) – 599 524 905  kl.15

sborovna 1. stupně – 599 524 906 kl. 16

sborovna 2. stupně – 599 524 902 kl. 12  (velká přestávka 10.25 – 10.40 h)

 

Internetové stránky školy:

www.zsfrydecka.eu

 

*e-mail: posta@zsfrydecka.cz

 

Konzultační hodiny speciální pedagožky Mgr. Marie Komárové:

úterý 8.30 – 15.00 h, čtvrtek 13.00 – 16.00 h

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Ireny Febrové:

úterý 12.30 – 13.15    čtvrtek 14.00 – 15. 30 h

Zaměření poradenských služeb školy:

– poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka v oblasti výchovy a vzdělávání

– poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu, podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu

– poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů – pomoc žákovi a rodině, třídě

– poradenství žákům v obtížných životních situacích, žákům přicházejícím z jiné školy

– kariérové poradenství – volba střední školy, podpora přípravy k přijímacím zkouškám, volba učebního oboru

– poradenství související s integrací žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žáka z odlišného kulturního prostředí a žáka se sociálním znevýhodněním

– poradenství ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaným žákům a jejich rodičům

– poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími

  odbornými institucemi