Informace o škole

Škola je přístupná ze dvora v pracovních dnech vždy od 7.30 do 16.00 hodin.

Školní jídelna vydává obědy mezi 11.25 až 13.45 hodin. Cizí strávníci mají přístup do školní jídelny v době od 12.00 do 12.20, a to zadním vchodem.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 7.50 a od 11.25 do 16.30 hodin, vchod do družiny je ze dvora.

Výstavy pro veřejnost můžete navštívit v pracovních dnech v době provozu školy od 8.00 do 16.00 hodin.