Kroužky

Seznam  kroužků pro školní rok  2017/2018 v současnosti připravujeme.

V průběhu prvního týdne v novém školním roce, budou žáci seznámeni s nabízenými krožky.