Třídy a učitelé

Koho ve škole najdete: 
ředitelka školy Mgr. Jiřina Sivá
zástupce statutárního orgánu       Mgr. Monika Gelnarová

posta@zsfrydecka.cz

zástupkyně ředitelky Mgr. Naděžda Wierzgoňová    

nada.wierzgonova@zsfrydecka.cz 

výchovná poradkyně Mgr. Irena Febrová
speciální pedagog Mgr. Marie Komárová
hospodářka školy Kateřina Kufová
sekretářka školy
Petra Tylšarová

petra.tylsarova@zsfrydecka.cz

školnice Jarmila Ožanová
Třídní učitelé
1. A    odkaz na stránky třídy

 

Mgr. Magdaléna Veřmiřovská 

vermirovska@zsfrydecka.cz  

1. C Mgr. Martina Mlčochová   

mlcochova@zsfrydecka.cz         

2. A Mgr. Šárka Ožanová

ozanova.sarka@zsfrydecka.cz

2.C Mgr. Lenka Žůrková

zurkova@zsfrydecka.cz

3. A Mgr. Iveta Sarganková

sargankova@zsfrydecka.cz

4. A Mgr. Markéta Jaworská

jaworska@zsfrydecka.cz

5. A Mgr. Irena Febrová

irena.febrova@zsfrydecka.cz

5. C Mgr. Lenka Jasenská

jasenska@zsfrydecka.cz

6. A Mgr. Petr Volný

petr.volny@zsfrydecka.cz

7. A
Bc. Hana Myslivcová

hana.myslivcova@zsfrydecka.cz

8. A
Mgr. Eva Bauerová

eva.bauerova@zsfrydecka.cz

9. A Mgr. Přemysl Vaněk
Další učitelé
Mgr. Irena Kristková
Mgr. Petr Vojtek                                           vojtek@zsfrydecka.cz
Mgr. Radmila Slonková                             slonkova@zsfrydecka.cz
Asistentky pedagoga
Ing. Hana Smolková                                   hsmol@centrum.cz
Bc. Kateřina Gryczová
Vychovatelky školní družiny
Eva Grygarová
Blažena Paseková
Renáta Enenkelová
Bc. Kateřina Gryczová