Projekt OPVK 1.1

Na této stránce najdete webové odkazy k prezentacím projektu „Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v základních školách na území města Havířova“ (E-GROW) :

Zeměpis

Angličtina