Výstavy ve škole

Název výstavy :

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA…

Konání :

1. 9. – 30.6. 2018